Grid sustav

RWD savjet – koristite CSS frameworke i predloške

Korištenje CSS frameworka nije novost. No, u doba sve veće popularnosti responzivnog  web dizajna (RWD) frameworci pružaju još više benefita. Kvalitetan CSS framework ili predložak (boilerplate) može značajno ubrzati proces dizajniranja i razvoja (development) te osigurati kvalitetan prikaz sadržaja web stranica na svim uređajima. No, s toliko dostupnih verzija izbor adekvatnog frameworka i/ili boilerplate-a je…