Admin Menus Fixed plugin banner

Kako fiksirati WordPress administracijski izbornik?

Svi koji prate najave funkcionalnosti u novim verzijama WordPressa, zasigurno su zamjetili da se intenzivno radi i na poboljšavanju korisničkog iskustva pri radu s administracijskim izbornikom, dakle back-endom. Jedna od novotarija (pokrenuta u ožujku 2013. godine) je MP6 plugin koji je osim nove sheme boja, korištenja Open Sans fonta (putem su odustali od korištenja Google…