WordPress shortcode za Google trendove

U seriji članaka o kreiranju WordPress shortcode-a za integriranje Google usluga, danas ćemo obraditi kreiranje shortcode-a za ugrađivanje grafikona Google trendova u članke/stranice (prikaz interesa kroz vrijeme). Kao u članku o integriranju Google kružnih dijagrama, kreirati ćemo kod koji našoj stranici ne dodaje JavaScript i CSS datoteke već koristi iframe. Oni čitatelji koji ne žele…