MX WooCommerce Local Pickup Extended

Na aktualnom projektu klijent, s obzirom da ima više poslovnica, želi mogućnost odabira više lokacija za “lokalno preuzimanje”. Znači, na stranici naplate (checkout) kupac može birati poslovnicu, tj. lokaciju gdje će osobno preuzeti kupljeni proizvod. Jedini pošten plugin za nešto takvo je Local pickup plus (79$). Spomenuti plugin je vrlo kvalitetan ali za potrebe mog…