Advanced WP Columns - prilagođavanje širine kolona