Festival tolerancije

GODINA2014 & 2015 KATEGORIJABusiness (multisite) KLIJENTFestival suvremenog židovskog filma Zagreb Festival tolerancije – Festival židovskog filma Zagreb jedinstven je filmski festival koji bogatim programima angažirano vrši edukaciju o Holokaustu s naglaskom na nužnost osvještavanja i usvajanja tolerancije u svakodnevnom životu.